Bli medlem i Norsk Land Rover Klubb

Hovedmedlemskap - alder over 25 år  (inkluderer evt. ektefelle/samboer og barn under 18. år.)
Ungdomsmedlemskap - alder 16-25 år.

Medlemskapet følger kalenderåret 1. januar - 31. desember
Hvis du melder deg inn i klubben etter 1. oktober vil ditt medlemskap være gyldig ut neste år.

Som medlem i Norsk Land Rover Klubb har du mange fordeler som bl.a rabatt på kjøp av deler og tjenester hos våre mange samarbeidspartnere. I tillegg får du som medlem i NLRK årlig tilsendt 4 nr. av medlemsbladet 4WD samt årskalender. Du finner alle tidligere utgaver av bladet inne på Medlemside. Som medlem i Norsk Land Rover Klubb vil du kunne ta del i aktiviteter som medlemsmøter, foredrag, filmkvelder og lignende. 

Vi håper du blir fornøyd med medlemskapet ditt hos oss. 

Mvh Norsk Land Rover Klubb 

 

Medlemstype Pris
Hovedmedlem 680,00 Til Innmelding
Ungdomsmedlem 370,00 Til Innmelding